Poprawne linkowanie wenątrz tekstu

 

Anthony z uxmovement.com podniósł ciekawy temat poprawnego (zwiększającego konwersję) linkowania w tekście.
Materiał wzbogacony został konkretnymi przykładami:

http://uxmovement.com/content/why-your-links-should-never-say-click-here/