Różnice między Architekturą informacji i projektowaniem UX

Information Architecture

Trochę edukacji.

Architektura informacji (AI) jest szkieletem, strukturą zawartości projektowanej strony / aplikacji, . Informuje o zależnościach między konkretnymi widokami, często też definiuje główne funkcjonalności oraz ich lokalizację w serwisie. Warto również zadbać i priorytetyzację widoków i funkcjonalności już na etapie projektowania AI – ułatwia to późniejsze ustalenie harmonogramu prac oraz wprowadzanie ewentualnych poprawek w trakcie procesu projektowego.   Poprawnie zaprojektowana architektura informacji jest i powinna być punktem odniesienia w trakcie całego procesu projektowego.

Dobrze zaprojektowana i przemyślana architektura informacji jest odniesieniem do projektowania pozytywnych doświadczeń użytkownika (User Experience).

Natomiast projektowanie doświadczeń użytkownika (User Experience design) koncentruje się na  uzyskaniu spójnego, przewidywalnego i łatwego w obsłudze systemu (serwisu, aplikacji, urządzeniu etc). UX design skupia się na użytkowniku i na jego emocjach.
UX angażuje użytkownika w system / serwis / usługę.

UX uwzględnia i opiera się na (dobrej) architekturze informacji, ale architektura informacji nie musi uwzględniać doświadczeń użytkownika (UX).
W trakcie procesu projektowego Architektura informacji jest zawsze przed doświadczeniami użytkownika (UX), nigdy na odwrót!

Na podstawie doświadczeń własnych oraz:

http://www.uxbooth.com/blog/the-difference-between-ia-and-ux-design/
P.S. Wkrótce więcej o (poprawnym) projektowaniu architektury informacji.