Smashing Magazine Usability Panel

W dniu dzisiejszym SM rozpoczął rozsyłanie (a przynajmniej dzisiaj ja dostałem ;)) droga mailową kwestionariuszy do badania użyteczności własnych stron. Pytań jest 10 + 1 nie związane z samą użytecznością. W święta na spokojnie do tego usiądę i wyślę odpowiedź.