Stronicowanie – przykłady i dobre praktyki

Swego czasu na smashingmagazine.com został opublikowany całkiem dobry zbiór przykładowych wzorów stronicowania wraz z ” dobrymi praktykami”.
Myślę że warto je przypomnieć:

http://www.smashingmagazine.com/2007/11/16/pagination-gallery-examples-and-good-practices/